MY WORK
ID ČITAČ
NAJNOVIJE GENERACIJE

KOLIKO NOVCA GUBITE
ZBOG PREKORAČENJA
PAUZA I KAŠNJENJA
ZAPOSLENIH

KAKO MY WORK
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
ŠTEDI VAŠ NOVAC

MY WORK ID ČITAČ
NAJNOVIJE GENERACIJE

Kompanija je jaka
koliko je jaka njena najslabija karika

Kao iskusan poslodavac i dobar menadžer znate da kompanije napreduju i uspešno posluju samo uz odgovornost i posvećenost svih u timu. Međutim, duboko ste svesni toga da je i najbolji radnik ipak samo čovek (a ljudi imaju slabosti), ali vam je jasno i to koliko je svaki pojedinac važan da bi ceo sistem funkcionisao kako treba.
My Work evidencija radnog vremena pomaže da na pravi način podstaknete zaposlene i podignete njihovu svest koja doprinosi promeni kulture poslovanja kompaniju podiže na viši nivo.

Šta vam omogućuje
softver za evidenciju radnog vremena?

Cards Print Security je kreirao My Work softver za evidenciju radnog vremena zaposlenih koji omogućava jasan uvid u efikasnost radnog vremena vaše kompanije.

U svakom trenutku na jednostavan način preko crvenog i zelenog izveštaja možete imati precizan uvid u to ko kasni na posao, ko prekoračuje vreme pauze, izlazi ranije s posla ili radi prekovremeno.

Funkcionalnost
Precizni izveštaji
Pristup sa bilo koje lokacije
Jednostavnost korišćenja
Podešavanje prema vašim potrebama
Bezbednost podataka
Funkcionalnost
Precizni izveštaji
Pristup sa bilo koje lokacije
Jednostavnost korišćenja
Podešavanje prema vašim potrebama
Bezbednost podataka

Crveni izveštaj

pokazuje:

• Izveštaje formirane na osnovu potreba vaše kompanije
• Ko izlazi sa posla pre kraja radnog vremena
• Ko prekoračuje vreme pauze
• Ko kasni na posao

Crveni izveštaj

pokazuje:

• Izveštaje formirane na osnovu potreba vaše kompanije
• Ko izlazi sa posla pre kraja radnog vremena
• Ko prekoračuje vreme pauze
• Ko kasni na posao

evidencija radnog vremena my work mobilna aplikacija
evidencija radnog vremena my work mobilna aplikacija

Zeleni izveštaj
pokazuje:

• Izveštaje formirane na osnovu potreba vaše kompanije
• Ko je na posao došao ranije
• Ko radi prekovremeno

Pouzdano, fleksibilno i dugoročno
My Work rešenje

Prateći dinamiku savremenog poslovanja, želeli smo da klijentima ponudimo sistem koji će odgovarati različitim delatnostima i potrebama modernih kompanija. Zato smo nastojali da evidencija radnog vremena My Work bude pre svega pouzdano, fleksibilno i dugoročno rešenje.

01234567890
Šest godina uspešnog razvoja.
012345678900123456789001234567890
Preko sto kompanija nam je poklonilo poverenje.
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890
Više od 10000 korisnika.

Koje su prednosti
My Work sistema
za evidenciju radnog vremena?

Automatsko računanje radnog vremena

Direktan i precizan izveštaj

Parametri prema vašim zahtevima

Tehnička podrška 24/7

Jednostavna instalacija

CLOUD rešenje

My Work sistem
čine četiri komponente

  • RFID mediji – ID kartice, privesci ili stikeri koje imaju svi zaposleni
  • ID čitač – sa opcijama na osnovu kojih se formiraju izveštaji
  • CLOUD WEB aplikacija – omogućuje da vam izveštaji budu dostupni u svako vreme, sa svakog mesta
  • Android i IOS mobilna aplikacija – omogućuje da vam izveštaji budu dostupni u svako vreme, sa svakog mesta

Preuzmite My Work
mobilnu aplikaciju

https://evidencijaradnogvremena.com/wp-content/uploads/2019/10/google-play-badge-2.png
https://evidencijaradnogvremena.com/wp-content/uploads/2019/10/Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_blk_092917-1.png
my work podrska aplkacija 2
pocetna-karusel-mali1
my work podrska 2
pocetna-karusel-mali2

Ko sve koristi My Work sistem

My Work je osmišljen kao multifunkcionalno rešenje. Zbog parametara koji se prilagođavaju potrebama različitih klijenata, ovaj sistem evidencije radnog vremena mogu koristiti gotovo svi – od malih kompanija sa nekoliko zaposlenih, sve do velikih fabričkih pogona.

Mala preduzeća

Do 50 zaposlenih.
evidencija radnog vremena za mala preduzeća
Mala preduzeća

My Work sistem uspešno odgovara na potrebe kompanija i delatnosti sa veoma malim brojem radnika. Kako je ovo rešenje isključivo proizvod naše kompanije, možemo izaći u susret klijentima u gotovo svim njihovim zahtevima i u sistemu formirati stavke koje će im olakšati organizaciju radnika, procesa rada, obračun plata itd.

Srednja preduzeća.

Od 50 do 250 zaposlenih.
evidencija radnog vremena za srednja preduzeća
Srednja preduzeća

My Work softver za evidenciju radnog vremena u potpunosti prati dinamiku savremenog biznisa. Dodatna prednost našeg sistema je i u tome što se jednostavno, bez komplikovanih procesa, nadograđuje i širi kako raste sama kompanija. U sistem i izveštaje se može uneti neograničeni broj zaposlenih koji se mogu lako organizovati u grupe prema sektorima, rasporediti prema smenama i sl.

Velika preduzeća

Preko 250 zaposlenih.
evidencija radnog vremena za velika preduzeća
Velika preduzeća

Kad je reč o u velikim kompanijama, prednosti My Work rešenja najviše dolaze do izražaja. Praćenje efikasnosti radnog vremena i organizacija zaposlenih su precizni i laki bilo da se radi o korporacijama, fabrikama, javnim ustanovama ili nekim drugim složenim sistemima. My Work može obuhvatiti izveštaje sa više terminala unutar jedne ustanove ili sa različitih lokacija iste kompanije. Terminali mogu biti i mobilni, što posebno odgovara kompanijama koje rade na terenu (npr. građevinske kompanije).

https://evidencijaradnogvremena.com/wp-content/uploads/2019/10/cp-security-logo-footer.png
CP Security

CP Security group int d.o.o. Novoseljanski put 38d, 26101 Pančevo

11210 Beograd, Srbija

Dragan Suhanek:
+381 64 194 5344

Prijavite se

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.

My Work

Sistem za evidenciju radnog vremena My Work omogućava uvid svim direktorima i nadređenima gde su njihovi zaposleni, koliko vremena provode na poslu, koliko na pauzama, što pomaže da se prepozna njihov stvarni radni učinak.

CP Security

CP Security group int d.o.o.

Novoseljanski put 38d,

26101 Pančevo

11210 Beograd, Srbija

Dragan Suhanek:
+381 64 194 5344

Prijavite se

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.

My Work

Sistem za evidenciju radnog vremena My Work omogućava uvid svim direktorima i nadređenima gde su njihovi zaposleni, koliko vremena provode na poslu, koliko na pauzama, što pomaže da se prepozna njihov stvarni radni učinak.

CP Security Int Group d.o.o – Sva prava zadržana 2020.