Zašto zaposleni ne treba da se plaše software-a za evidenicju radnog vremena

21/05/2024

Zašto zaposleni ne treba da se plaše software-a za evidenicju radnog vremena

POBOLJŠANJE RADNOG TOKA I EFIKASNOSTI

Objasnite kako će tehnologija evidencije radnog vremena unaprediti komunikaciju, smanjiti administrativni rad i pružiti jasnu, podacima podržanu sliku produktivnosti. Zaposleni će imati manje sastanaka za ažuriranje statusa i više kvantifikovanog priznanja za svoje napore.

zašto zaposleni ne treba da se plaše evidencije radnog vremena (4)
zašto zaposleni ne treba da se plaše evidencije radnog vremena (3)

BOLJA RADNA RAVNOTEŽA

Naglasite da je cilj evidencije vremena nije da se špijuniraju zaposleni, već da se osigura tačno praćenje njihovog vremena kako bi mogli da budu tačno plaćeni. Ova tehnologija pomaže u zaštiti vremena provedenog na poslu i sprečavanju zabune i frustracije tako što čini radne sate i rezultate vidljivijim.

 

PRAĆENJE VREMENA KAO MOTIVACIONI ALAT

Sa tačnim podacima o praćenju vremena, vaši najbolji igrači imaju dokaz o svom napornom radu koji prevazilazi druge u njihovoj kompaniji. Prepoznaćete one koji konstantno pružaju najbolje rezultate.

Prepoznajte i nagradite svoje najbolje zaposlene na način koji odražava korporativnu kulturu i budžet.

Zaposleni prinosi karticu i prijavljuje se na uredjaju evidencije radnog vremena
zašto zaposleni ne treba da se plaše evidencije radnog vremena (5)
zašto zaposleni ne treba da se plaše evidencije radnog vremena (2)

OBAVEŠTAVANJE O UPOTREBI PRAĆENJA VREMENA PRE ZAPOŠLJAVANJA

Saopštite korišćenje softvera ili objavite korišćenje softvera za praćenje vremena unapred i na taj način sprečite potencijalne konflikte u budućnosti.

JASAN PLAN KOMUNIKACIJE

Razvijte sveobuhvatnu strategiju komunikacije koja objašnjava razloge za implementiranje tehnologije praćenja vremena, uticaj na zaposlene i planirane koristi. Jasnoća je ključ glatke tranzicije.

 

OBUKA I PODRŠKA

Pobrinite se da su zaposleni dobro obučeni za novu tehnologiju. Pružite podršku kroz informacione sesije, obuku u jedan-na-jedan formatu i lako dostupne resurse. Pokažite im da kompanija ceni njihovo razumevanje i udobnost sa tehnologijom.

OBAVEŠTAVANJE O UPOTREBI PRAĆENJA VREMENA PRE ZAPOŠLJAVANJA

Saopštite korišćenje softvera ili objavite korišćenje softvera za praćenje vremena unapred i na taj način sprečite potencijalne konflikte u budućnosti.

JASAN PLAN KOMUNIKACIJE

Razvijte sveobuhvatnu strategiju komunikacije koja objašnjava razloge za implementiranje tehnologije praćenja vremena, uticaj na zaposlene i planirane koristi. Jasnoća je ključ glatke tranzicije.

 

OBUKA I PODRŠKA

Pobrinite se da su zaposleni dobro obučeni za novu tehnologiju. Pružite podršku kroz informacione sesije, obuku u jedan-na-jedan formatu i lako dostupne resurse. Pokažite im da kompanija ceni njihovo razumevanje i udobnost sa tehnologijom.

Zaposleni prinosi karticu i prijavljuje se na uredjaju evidencije radnog vremena
zašto zaposleni ne treba da se plaše evidencije radnog vremena (5)
zašto zaposleni ne treba da se plaše evidencije radnog vremena (2)

ZAKLJUČAK I SLEDEĆI KORACI

Ohrabrite otvoreni dijalog o integrisanju tehnologije praćenja vremena. Vaš tim će verovatno imati pitanja i vaša je odgovornost da kreirate platformu ili proces koji omogućava otvorenu komunikaciju o njihovim brigama.

Zapamtite da je krajnji cilj implementiranja tehnologije evidencije radnog vremena podrška vašim zaposlenima i poslovanju. Budući da vodite računa o njihovim brigama i proaktivno se bavite njima, postavljate temelj za uspešno i saradničko radno okruženje.

Omogućite postepeni period prilagođavanja, ostajući fleksibilni i otvoreni za mogućnosti koje se mogu pojaviti iz ovog novog sistema. Održavajte otvorene linije komunikacije i zajedno možete utabati put ka produktivnoj i pozitivnoj budućnosti unutar vaše organizacije.

Kontaktirajte naš tim za više informacija o softveru za evidenciju radnog vremena i kako može pomoći u povećanju produktivnosti i efikasnosti poslovanja.

https://evidencijaradnogvremena.com/wp-content/uploads/2019/10/cp-security-logo-footer.png
CP Security

CP Security group int d.o.o.

Kudeljarski nasip prva 124g

26000 Pančevo, Srbija

Call centar:
+ 381 11 41 20 510

Podrška
Prijavite se

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.

My Work

Sistem za evidenciju radnog vremena My Work omogućava uvid svim direktorima i nadređenima gde su njihovi zaposleni, koliko vremena provode na poslu, koliko na pauzama, što pomaže da se prepozna njihov stvarni radni učinak.

CP Security

CP Security group int d.o.o.

Kudeljarski nasip prva 124g,

26000 Pančevo, Srbija

Podrška
Prijavite se

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.

My Work

Sistem za evidenciju radnog vremena My Work omogućava uvid svim direktorima i nadređenima gde su njihovi zaposleni, koliko vremena provode na poslu, koliko na pauzama, što pomaže da se prepozna njihov stvarni radni učinak.

CP Security Int Group d.o.o – Sva prava zadržana   –   Politika privatnosti   –   Kolačići (qookies)